Biznes

Mocny Wzrost Spraw Frankowych

today23-02-2024 2

Tło
share close

Według najnowszych danych ze wszystkich sądów okręgowych w Polsce, 2023 rok przyniósł znaczący wzrost liczby wyroków w sprawach frankowych. Ten dynamiczny wzrost, wynoszący aż 74% w porównaniu z rokiem 2022, z pewnością wzbudza zainteresowanie zarówno ekspertów prawa, jak i obywateli związanych z sektorem bankowym.

Zgodnie z opiniami ekspertów, jednym z głównych czynników przyczyniających się do tego wzrostu jest akumulacja spraw z poprzednich lat. Kumulacja ta, razem z determinacją kredytobiorców do dochodzenia swoich praw, sprawiła, że liczba spraw frankowych zdecydowanie wzrosła. Ewolucja orzecznictwa również odegrała swoją rolę, zachęcając strony do finalizowania sporów.

Według radcy prawnego Adriana Goski z Kancelarii SubiGo, wzrost doświadczenia sędziów w rozpatrywaniu spraw frankowych wpłynął na efektywność postępowań. Niemniej jednak rosnąca liczba spraw stawia wyzwanie przed sądami, co widoczne jest w wydłużającym się czasie trwania procesów.

Najwięcej wyroków w sprawach frankowych zapadło w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie działa tzw. wydział frankowy. Jednakże zwiększona liczba spraw przyniosła także obciążenie dla sądów, a niektórzy eksperci wskazują na konieczność poprawy sytuacji. Niektórzy komentatorzy sugerują, że błędna interpretacja mechanizmów rynku walutowego przez niektórych sędziów może osłabić sektor bankowy, co może niekorzystnie wpłynąć na społeczeństwo.

Według danych ze 47 sądów okręgowych, w ubiegłym roku ogłoszono blisko 40 tysięcy wyroków w sprawach frankowych, co stanowi 74% więcej niż w roku 2022, kiedy odnotowano prawie 23 tysiące takich przypadków. Ten znaczący wzrost ilościowy świadczy o złożoności i pilności problemu.

Ekspert w dziedzinie prawa bankowego, mecenas Wojciech Wandzel, zauważa, że czas trwania postępowań wydłużył się, osiągając średnio od pięciu do siedmiu lat. Jest to rezultat zarówno postępowań przed sądami pierwszej instancji, jak i procesów apelacyjnych, które również wydłużyły się w czasie. W związku z tym wyzwanie polega na skróceniu czasu oczekiwania na wyroki, co wymaga sprawnej organizacji pracy sądowej.

Adwokat Jakub Bartosiak z Kancelarii MBM Legal zwraca uwagę na coraz dłuższy czas trwania postępowań, który obecnie może sięgać nawet dwóch lat. Zjawisko to dotyczy zwłaszcza Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Katowicach. Dodatkowo nadal sądy pierwszej instancji rozpatrują sprawy, w których pozwy złożono nawet w 2019 roku, co wydłuża procesy sądowe.

Patrząc na dane z 2023 roku, można zauważyć, że najwięcej wyroków w sprawach frankowych zapadło w Sądzie Okręgowym w Warszawie, co stanowiło prawie 10,5 tysiąca decyzji. Ten znaczący udział w całkowitej liczbie wyroków pokazuje skalę problemu, z jakim borykają się sądy okręgowe.

Warto również podkreślić, że niektórzy eksperci, tak jak dr hab. Krzysztof Kalicki, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, podają w wątpliwość niektóre decyzje sądowe, sugerując, że niektórzy sędziowie błędnie interpretują mechanizmy rynku walutowego, co może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji dla sektora bankowego i społeczeństwa.

Wobec tego, aby poprawić sytuację, eksperci sugerują skoncentrowanie się na efektywnym zarządzaniu obciążeniem sądów oraz odpowiedniej liczbie orzeczników specjalizujących się w sprawach kredytów frankowych. Zwiększenie tempa orzekania może przynieść korzyści zarówno dla kredytobiorców, jak i instytucji bankowych, zapewniając szybsze rozstrzygnięcie sporów i zmniejszając czas oczekiwania na wyroki.

Napisane przez: Karol

Oceń

Komentarze do wpisu (0)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane


0%