Biznes

Rozkwit i zapaść drobnych przedsiębiorstw w Polsce

today29-02-2024 7

Tło
share close

W ubiegłym roku polskie mikroprzedsiębiorstwa stanęły w obliczu szeregu wyzwań, które miały istotny wpływ na ich funkcjonowanie i dalszy los. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wpłynęło blisko 200 tysięcy wniosków dotyczących zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Ten wzrost o prawie 3% w porównaniu do roku 2022 jest symptomem trudności, z którymi borykają się małe przedsiębiorstwa w kraju.

Najbardziej aktywni w zamykaniu działalności okazali się samozatrudnieni, których liczba przekroczyła 36 tysięcy. Ranking województw otwiera Mazowsze, gdzie zarejestrowano blisko 26 tysięcy takich wniosków, natomiast na końcu zestawienia plasuje się Opolskie z ponad 3 tysiącami zakończonych działalności.

Wyraźnie zauważalne jest także, że najwięcej firm decyduje się na zakończenie działalności w styczniu, a najmniej w lipcu. Istotnym zagadnieniem jest także zawieszanie działalności gospodarczej, które w ubiegłym roku dotknęło prawie 373 tysiące podmiotów, co stanowiło wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego.

Eksperci zwracają uwagę na niepokojące tendencje wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Mecenas Łukasz Goszczyński z kancelarii prawa gospodarczego GKPG alarmuje, że warunki prowadzenia działalności dla mikroprzedsiębiorców stale się pogarszają, co przyczynia się do wzrostu liczby firm zamykających swoją działalność. Dr hab. Grzegorz Wojtkowiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wskazuje na niepewność związana z pandemią i zakłóceniami w dostawach jako czynniki, które dodatkowo utrudniają prowadzenie biznesu.

Niezwykle istotne są również obserwacje dotyczące różnic między poszczególnymi miesiącami. Najwięcej wniosków dotyczących zakończenia działalności gospodarczej odnotowano w styczniu, co może być związane z okresem rozliczeniowym i podejmowaniem nowych decyzji przez przedsiębiorców.

Analizując sytuację na tle poszczególnych województw, widoczne są znaczące różnice, które wynikają m.in. z potencjału i wielkości regionu. Mecenas Adrian Parol podkreśla także rosnącą mobilność przedsiębiorców oraz dążenie do większej elastyczności w dotarciu do klientów.

Podsumowując, obecna sytuacja gospodarcza w Polsce stawia przed rządem wiele wyzwań. Wzrost liczby firm decydujących się na zakończenie działalności wymaga pilnych działań, aby stworzyć bardziej przyjazne warunki dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Jest to kluczowe dla ożywienia gospodarczego kraju i umożliwienia przedsiębiorcom kreatywnego i energicznego rozwoju ich biznesów.

Napisane przez: Karol

Oceń

Komentarze do wpisu (0)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane


0%