Elbląg

ul. Portowa w końcu będzie załatana

today05-07-2024 5

Tło
share close

Prezydent Elbląga Michał Missan, skarbniczka miasta Halina Banach i członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Robert Turlej podpisali porozumienie terytorialne, dzięki któremu nastąpi przebudowa ul. Portowej.

To pierwszy etap planowanego do realizacji projektu pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu”, który będzie realizowany w ramach priorytetu 4 Mobilność regionalna Działania 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B) programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”.

Na realizację przedsięwzięcia w ramach FEWiM zabezpieczono 3 435 293 euro ze środków unijnych i budżetu państwa.

Przewidywany zakres działań obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2081N ulicy Portowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania rejonu Elbląg-Zdrój. Projekt obejmuje przebudowę odcinka ul. Portowej od skrzyżowania z ul. Trasa Unii Europejskiej wraz z tym skrzyżowaniem do terenów portu morskiego w Elblągu w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulic i usunięcia kolizji infrastruktury technicznej.

W czerwcu po raz trzeci ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert.

Napisane przez: Karol

Oceń

Komentarze do wpisu (0)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane


0%