Podkast

Andrzej Wesołek

today02-02-2024 9

Tło
share close

Od 2007 r. członek Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, gospodarczym, budowlanym, transportowym (CMR) i prawie zamówień publicznych.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych przed Sądami powszechnymi jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, rodzinnych i jako obrońca w sprawach karnych i karnych skarbowych.

Reprezentuje klientów w sporach z bankami – m in. Kredyty Walutowe.

Reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w procesie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Reprezentuje wykonawcę w procesie udzielania zamówień publicznych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw jak również świadczy usługi na rzecz osób fizycznych.

Sporządza opinie prawne i umowy handlowe.

Posiada doświadczenie zawodowe asystenta sędziego i specjalizację pedagogiczną.

Uczestnik szkoleń z zakresu administracji publicznej w Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl w Niemczech.

Uczestnik „Nowego Podejścia do zamówień publicznych – szkolenie i doradztwo” realizowanego w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy UE, Szkolenia pt. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ ) jako aktualne oświadczanie własne wykonawcy.

Posługuje się językami angielskim, niemieckim i rosyjskim.

W wolnych chwilach pasjonat historii i piłki nożnej.

Invalid license, for more info click here

Napisane przez: Karol

Oceń

0%